Zespół

Beata Kucięba

radca prawny

(17) 852 2085

b.kucieba@...[kliknij by odkryć adres]

V-CARD

O mnie

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, zapewniając bieżące wsparcie i pomoc prawną w rozwiązywaniu kwestii prawnych w relacji pracodawca – pracownik. Wykonuje kompleksowe audyty dokumentów związanych z zatrudnieniem. Opracowuje i dostosowuje do indywidualnych potrzeb pracodawców wszystkie akty prawa wewnątrzzakładowego. Udziela pracodawcom wsparcia prawnego w negocjowaniu warunków zatrudnienia z organizacjami związkowymi oraz na etapie ich wdrażania, interpretowania i wykonywania.

Reprezentuje Klientów jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych, w tym odwoławczych i skargowych przed WSA i NSA oraz w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Swoje ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz finansów publicznych nabywała pracując nie tylko jako radca prawny, ale również na innych stanowiskach w administracji publicznej.

Jest trenerem z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w skutecznym i ciekawym przekazywaniu wiedzy z tej tematyki. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów, wynikających z profilu prowadzonych przez nich działalności.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.