Zespół

dr hab. Roman Uliasz, prof. UR

radca prawny

(17) 852 2085

r.uliasz@...[kliknij by odkryć adres]

V-CARD

O mnie

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz arbitrażowym. Doradza oraz reprezentuje Klientów w sporach korporacyjnych, w szczególności w postępowaniach przedsądowych i sądowych związanych ze stwierdzeniem nieważności lub uchyleniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, w procesach o wyłączenie wspólnika ze spółki, a także w postępowaniach przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. o zapłatę na podstawie art. 299 KSH. Doradza oraz reprezentuje Klientów w sporach arbitrażowych, a także w tych postępowaniach przed sądem powszechnym, w których pojawia się kwestia prawidłowości zapisu na sąd polubowny. Występuje również w roli arbitra.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów korporacyjnych działających w wielu segmentach rynku, m.in. w przemyśle wydobywczym, branży spożywczej, deweloperskiej, nieruchomości i budownictwa, a także w sferze edukacji.

Jest autorem ponad 50 publikacji z zakresu prawa prywatnego, w tym monografii pt. Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej (C.H. BECK, Warszawa 2018), artykułów publikowanych m.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego i Rejencie, a także autorem lub współautorem komentarzy do poszczególnych przepisów KC, w szczególności komentarza do Kodeksu cywilnego pod red. M. Załuckiego (C.H. BECK, Warszawa 2023).

Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, który został nadany na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej oraz w oparciu o całokształt dorobku naukowego (Uniwersytet Wrocławski, 2019 r.). Jest profesorem uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego, a także wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, gdzie szkoli aplikantów z zakresu prawa spółek oraz obrotu międzynarodowego.

Włada biegle językiem angielskim, a komunikatywnie włoskim i rosyjskim.