30 lat działalności kancelarii

Aktualność / 25.01.2024

Sukces – mocny zespół, silna reputacja

Początek kancelarii przypada na pierwszy okres transformacji ustrojowej, czyli 1994 r. To był czas dużych zmian, nie tylko ustrojowych, ale również gospodarczych, ekonomicznych, finansowych, społecznych. Można powiedzieć, że z dnia na dzień zmieniała się rzeczywistość, za którą nie nadążały przepisy i procedury. Nie było LEX-a, Legalisa, wzorów umów i dokumentów, w śladowych ilościach były publikowane komentarze do przepisów, a publikacje książkowe miały raczej charakter akademickich podręczników do nauki prawa. Nie było komputerów i telefonów komórkowych. Świat opierał się na relacjach osobistych. 

W tej rzeczywistości potrzebni byli prawnicy, którzy nie bali się zmian, byli kreatywni, często podejmowali ryzyko związane z wdrożeniem nowych rozwiązań prawnych, proponowali strategie, które nie miały bezpośredniego osadzenia w przepisach prawa, bo te nie nadążały za dynamiką zmian. Można powiedzieć, że był to czas pionierski, w którym rodziła się nowa rzeczywistość i my ją wykuwaliśmy.

Wówczas nie mówiliśmy o specjalizacjach – wszyscy uczyliśmy się nowej rzeczywistości, nowych przepisów prawa i staraliśmy się optymalnie wspierać rodzące się inicjatywy gospodarcze. 

W 1994 r. kancelarię zawiązały trzy wspólniczki będące radczyniami prawnymi, które od początku obsługiwały lokalne firmy oraz wspierały nowe inicjatywy gospodarcze. Siedziba kancelarii mieściła się w jednym wynajętym pokoju, w którym były 2 biurka i jedna zwykła, klawiszowa maszyna do pisania tekstów, Dzienniki Ustaw i inne publikatory. Z biegiem czasu powiększała się liczba klientów, a co za tym idzie – osób pracujących w kancelarii. Ponadto rosła powierzchnia biurowa, przybywało wyposażenia i infrastruktury towarzyszącej.

Kancelaria prawna – wyzwania 

Wraz z rozwojem kancelarii wyzwaniem stawały się coraz ciekawsze i niestandardowe projekty, obsługa dużych podmiotów gospodarczych i dostarczanie rozwiązań na miarę ich potrzeb. Towarzyszyła temu chęć sprostania trudnym i skomplikowanym sprawom, tak aby klient mógł uzyskać pomoc prawną na miejscu, w tu i teraz, bez wyjeżdżania poza teren Podkarpacia. Zawsze staraliśmy się zrozumieć potrzeby klienta i się z nimi zmierzyć. 

Za tak postawionymi celami szły wyzwania dotyczące pozyskania bądź wyszkolenia kadry, która sprosta takim zadaniom oraz poprowadzi projekty w sposób najbardziej optymalny i zadowalający dla klienta, budując z nim partnerskie i długotrwałe relacje. Co więcej, stworzenie pewnych filarów obsługi, na których może oprzeć się młodsze pokolenie prawników praktykujących w kancelarii.

Wyzwaniem była również chęć stworzenia odpowiedniej infrastruktury dla obsługi klienta. To zakup pierwszej siedziby w 2005 r., a następnie w 2014 r. całego piętra na potrzeby naszej działalności. Te inwestycje pozwoliły stworzyć pracownikom i współpracownikom bezpieczne i komfortowe  warunki pracy oraz dały możliwość obsługi najbardziej wymagającego klienta. Ostatnie lata to inwestycje w informatyzację kancelarii oraz uzyskanie optymalnego zabezpieczenia dla danych klientów gromadzonych i przechowywanych w naszych zasobach.

Wojciechowska & Wspólnicy – misja i wartości 

Misję i wartości kancelarii zdecydowanie ukształtowało 30-letnie doświadczenie zdobyte w trakcie współpracy z wieloma klientami przy realizacji wymagających i skomplikowanych prawnie projektów. Tę ścieżkę wytyczyli sami członkowie zespołu, którzy stawiają wysokie wymagania tak wobec siebie, jak i we współpracy z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. 

Uważamy, że solidność, stabilność, doświadczenie i bezpieczeństwo, które dostarczamy przy realizacji każdego projektu, stały się naszą dewizą działania. 

Indywidualne podejście pozwala nam dbać o bezpieczeństwo prawno-podatkowe. Doskonale znamy przepisy i specyfikę obszarów, w których pracujemy. Zapewniamy stałą obsługę prawną, wsparcie w realizacji konkretnych projektów branżowych oraz pomoc prawną w konkretnych sprawach. Nie działamy według utartych schematów – każde proponowane rozwiązanie dopasowujemy do sytuacji. Cenimy długofalową współpracę, co pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania firmy oraz stać się częścią biznesu klienta. Przewidujemy skutki na długo przed tym, zanim wystąpią. 

Gdzie jesteśmy teraz? – rozwój, innowacje, sukcesy kancelarii

Po 30 latach działalności jesteśmy w całkiem innym miejscu i w całkiem innym otoczeniu. Wykonaliśmy duży krok do przodu. Jesteśmy specjalistyczną kancelarią łączącą doświadczenie, wiedzę, mądrość i praktyczne oraz nieszablonowe podejście do problemów prawnych naszych klientów. Te umiejętności przejmują koleżanki i koledzy z młodszego pokolenia prawników. I to bardzo cieszy. 

Mamy ugruntowaną pozycję na miejscowym rynku usług prawniczych, ustalony krąg klientów, którzy stawiają przed nami bardzo wysokie wymagania co do jakości świadczonych usług, poszukiwania niestandardowych rozwiązań i wspierania ich w biznesie jako eksperci w poszczególnych dziedzinach prawa. Staramy się zawsze być blisko klienta, jego spraw, problemów. Stawiamy na specjalizację oraz wysoki poziom merytoryczny obsługi prawnej. 

Występując przez 30 lat w obrocie prawnym mieliśmy po drugiej stronie renomowane kancelarie prawne, w tym o charakterze międzynarodowym, z którymi wygrywaliśmy sprawy czy zawieraliśmy korzystne dla klientów ugody. Zbudowaliśmy kancelarię na miarę XXI wieku, tak pod względem infrastruktury lokalowej, jak i informatycznej. 

30-lecie to świetna okazja do wyciągnięcia wniosków i analizy działalności. Takie podsumowanie jest potrzebne, aby racjonalnie ustalić priorytety i plan na przyszłość. Mamy to już za sobą. Wiemy, że chcemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie, być ekspertami w określonych dziedzinach prawa oraz być blisko klienta i jego spraw. 

Mamy plan, strategię i jesteśmy zmotywowani do działania. Z odwagą patrzymy w przyszłość. To pozwoli nam realizować wszystkie cele i wzmacniać rzetelnie budowany wizerunek kancelarii.