Wynegocjowanie umowy na wykonanie robót geologicznych w związku z rozbudową DK

Doświadczenie / 07.02.2024

Prawnicy kancelarii doradzali Klientowi działającemu w branży geologicznej w przedmiocie zawarcia umowy dotyczącej wykonania robót geologicznych i badań geofizycznych w ramach zamówienia obejmującego rozbudowę jednej z dróg krajowych w Polsce południowo-wschodniej.

Wsparcie prawne obejmowało dokładną analizę projektu umowy na wykonanie przez Klienta następujących badań i dokumentacji projektowej:

  • badań geofizycznych,
  • wierceń i sondowań,
  • kolumn inklinometrycznych i piezometrów,
  • prowadzenia monitoringu osuwisk,
  • opracowania projektu robót geologicznych,
  • opracowania dokumentacji hydrogeologicznej,
  • opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Ponadto, prawnicy kancelarii wprowadzili zmiany do projektu umowy służące zabezpieczeniu interesów Klienta, w tym przede wszystkim w obszarze wydłużenia terminów wykonania badań i dokumentacji w przypadkach zdarzeń od Klienta niezależnych, odstąpienia od umowy, a także korzystnych biznesowo warunków odbioru przedmiotu umowy i płatności wynagrodzenia.

Aktywnie uczestnicząc w procesie negocjacji umowy w imieniu Klienta prawnicy zadbali nie tylko o zabezpieczenie jego interesów w aspekcie prawnym, ale również w sferze biznesowej.

Dzięki pomocy prawnej kancelarii cały proces został zakończony sukcesem.