Zespół

Eliza Saganowska

radca prawny

(17) 852 2085

e.saganowska@...[kliknij by odkryć adres]

V-CARD

O mnie

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w prawie inwestycyjnym i budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu przygotowania inwestycji na etapie przedprojektowym i projektowym. Występuje w imieniu Klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z pozyskaniem zgód i zezwoleń na realizację inwestycji. Reprezentuje zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania przetargowego, w tym również przed KIO oraz w postępowaniach sądowych. Doradza Klientom w procesie nabywania nieruchomości od podmiotów publicznych i samorządowych. Współuczestniczy w projektach związanych z negocjowaniem, zawieraniem i wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 r. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów samorządowych oraz w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży budowlanej i produkcyjnej oraz z sektora finansów publicznych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji oraz filologię klasyczną na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Posługuje się językiem angielskim.