Kompleksowa obsługa prawna inwestycji deweloperskiej

Aktualności / 15.07.2023

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w związku z realizacją przez Klienta przedsięwzięcia deweloperskiego dotyczącego budowy wielorodzinnego budynku mieszkaniowego.

Udział w projekcie rozpoczęliśmy już na etapie planowania i tworzenia modelu organizacyjno-prawnego dla inwestycji, doradzając pod względem prawnym w procesie wyboru i ustalenia najbardziej optymalnej ścieżki nabycia nieruchomości, uzyskania finansowania oraz utworzenia podmiotu celowego, który będzie realizował inwestycję. 

W kolejnych etapach nasze wsparcie obejmowało przygotowanie umów niezbędnych do realizacji inwestycji, tj. umowy o prace projektowe czy umowy o roboty budowlane, w których przewidzieliśmy najbardziej optymalne pod względem prawnym rozwiązania zabezpieczające w możliwie najszerszym zakresie interesy Klienta. 

Sporządzaliśmy także analizy prawne dotyczące zagadnień powstałych na tle ustawy deweloperskiej oraz opracowaliśmy pakiet dokumentów niezbędnych w procesie sprzedaży, obejmujących m.in. wzór umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej czy prospekt informacyjny. Również i w tym względzie zadbaliśmy o to, aby stosowane przez Klienta rozwiązania pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie były dla niego korzystne.

Inwestycja aktualnie pozostaje w trakcie realizacji, a Klient zawarł pierwsze umowy z nabywcami lokali.

Nasze doświadczenie w sprawach związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pełne zaangażowanie w powierzony nam projekt, pozwala nam nadal wspierać Klienta we wszystkich bieżących sprawach związanych z jego przebiegiem.